Rubrika: CV

BcA. Petr Kubáč/11.8.1995 E-mail: KubacPetr@post.czFB: www.facebook.com/skeepeIG: www.instagram.com/konciliantni_petr.vol.2

BcA. Petr Kubáč/1995 Pro aktuální tvorbu Petra Kubáče je typické experimentování s fotografií a její dekonstrukce v rámci prostorových instalací. Ve svých projektech zpracovává téma tvárnosti lidského vnímání. Ohledává význam fotografie a její hranice. Fotografie se díky novým technologiím, internetu a sociálním sítím stala natolik všudypřítomnou, že se vůči ní stáváme imunními, přehlížíme ji. Petr […]