Seriály

Seriály

Tématem mého projektu je současná společnost, lidé, kteří v ní žijí a jejich úhel pohledu na vlastní život, dobu a vnímání ostatních členů společnosti. Lidé, jejich životní osudy, postoje, touhy, které se chtě nechtě propojují. Osobní názory a rozhodnutí, které mají dopad nejen na současnou společnost, ale ovlivní i životy generací budoucích.

Sledujeme lidské příběhy, radosti a starosti v televizních seriálech, často však nevíme nic o lidech v našem nejbližším okolí.

Instalace, 3 × video, 2019