Lost in time, stuck in space

Lost in time, stuck in space

Projekt s názvem Lost in time, stuck in space, neboli Ztracen v čase, zaseklý v prostoru se zabývá otázkou domova – co je to domov a jak jej člověk vnímá. Petr Kubáč ve své tvorbě řeší, jak tento moment vnímá on sám a co o sobě ve své podstatě tento fenomén vypovídá. Je to místo, prostor? Může jím být pocit? Obecně se odkazuje na dlouhodobé pobyty v jiných zemích, s čímž se pojí strádání a opětovné nalézání komfortního pocitu. Pro člověka může být nedostatek pocitu domova frustrující a může zažívat pocity strádání při snaze o znovunalezení pevného bodu. Český sociolog Ondřej Roubal ve svých textech uvádí, že „přítomnost člověka a jeho bydlení v prostoru nabízí možnosti seberealizace, komunikace a následně identifikace. Prožívaný prostor tak zůstává jedním z identifikačních znaků pro naše okolí. O domově nejčastěji hovoříme v souvislosti s prostorem, který nám leží na srdci, na kterém nám záleží a do kterého se vždy rádi vracíme.“. Oproti tomuto tvrzení můžeme postavit přístup, který akcentuje domov jen jako naplňující pocit.

Toto téma pro autora začalo získávat na důležitosti při jeho dlouhodobém pobytu v Portugalsku, kde si uvědomoval pocity domova při momentech jako například při setkáních s přáteli v hospodě, nebo při trávení času v přírodě o samotě, apod. Tyto momenty se staly uspokojivými, příjemnými, záchrannými. Vzorec pro důležitost fyzického prostoru domova se najednou roztříštil a nastalo uvědomění, že není potřeba budov a obecně materiálních věcí, že vědomí domova je tvořeno hlavně pocity.

V instalaci Petr pracuje s médii fotografie a videa, která využívá pro zprostředkování různých narativních linií. Metaforou domova je pro něj architektura, kterou při svých cestách náhodně potkával a která se jednotlivě pojí s důležitými osobními příběhy, vzpomínkami. Ve svých fotografiích často volí jasnou symetrickou kompozici, jež vytrhává daný objekt z původního prostředí.

Bc. Kristýna Mouchová

3D vizualizace: https://www.artsteps.com/view/635d1e72b0ae1d582faae55a?currentUser