Jezero Milada

Jezero Milada

Prostřednictvím série timelapsových videí reflektuji prostor uměle vytvořeného jezera Milada. Toto místo vnímám jako neustále proměňující se oblast. Určitou pomíjivost prostoru i času se snažím zachytit a předat skrze poezii severočeských básníků z minulého století. Vybraní autoři a autorky se zabývali tématem krajiny severních Čech – texty jsou záznamem pohledu, v němž je patrná proměna prostředí vlivem času a zásahu člověka. Jednotlivé výňatky literárních děl osobně přednáším, nahrávám a spojuji. Vzniká tak nová unikátní báseň, která rezonuje s videi jako s výsledkem současného stavu tohoto prostředí.

Autoři básní: Ilja Bart, Věra Bartošová, Karl Friedrich, Emil Juliš, Jiří Kment, Šárka Koukalová, František Škritul, Martin Tomášek

audiovizuální instalace

Vizualizace: https://www.artsteps.com/embed/5fb2e1f2a7ce9b37a5b59d75/560/315