3D sken

3D sken

Tyto stránky poukazují na použití fotografie jako na mezikrok mezi realitou a virtualitou v současné době. Již zmíněné fotografie by nikdy nedosáhly tištěné podoby. Tento moment vnímám jako marnotratný. Tyto fotografie prezentuji ve formě fotoknihy, jakožto jednoho z hlavních nosičů tohoto média. Jejich využití je pouze jako zdroj pro virtuální trojrozměrné objekty. Vzniklé technické obrazy se využívají k manipulaci reality a jejich konzumentů.

objekt – kniha, 2020