O skupině PLS

Hyšková Lucie, Kubáč Petr, Naušová Alexandra

PLS je mladá skupina z Ústí nad Labem, která dlouhodobě spolupracuje na uměleckých projektech. Ve své tvorbě využívá různorodých médií, ale nejčastěji se v její tvorbě setkáváme s fotografií a site – specific instalací. Všechny tři členy propojuje jejich studium na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Studují rozličné ateliéry a každý ke své tvorbě přistupuje specifickým způsobem. Lucie Hyšková (*1996) studuje obor Aplikovaná a reklamní fotografie a současně Institut tvůrčí fotografie v Opavě. Lucie se dlouhodobě zabývá sebereflexí prostřednictvím různých médií, nejvíce se u ní však setkáváme s digitální fotografií v různých formách. Ve svých autoportrétních souborech velmi citlivě, často s prvky nadsázky a absurdity, zpracovává intimními i globální témata. Petr Kubáč (*1995) působil během bakalářského studia v ateliéru Fotografie, v současné době studuje ateliér Digitálních médií. V jeho projektech se vyskytuje jak práce s analogovou a digitální fotografií, tak i s videem či objektem. Hlavním znakem, jež nalezneme napříč všemi jeho pracemi je vždy osobní a empatický přístup k danému tématu. Alexandra Naušová (*1996) je studentkou Digitálních médií. Její procesuální performance a audiovizuální díla reagují kriticky, ale s vtipnou nadsázkou na fenomény, které rezonují ve společnosti, umění, technologickém vývoji nebo v přírodě. Toto široké spektrum odlišných názorů a zkušeností se propojuje a utváří jejich společnou tvorbu

Společné výstavy

  • 2021_Nahe bei… Approximationen Derivate Surrogate, Motorenhalle, Drážďany
  • 2021_Dědictví mytologie, Dům umění Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
  • 2020_RE – ?, duplex 3Kurátorky, karlínská Invalidovna, Praha
  • 2019_Svoboda, duplex 3Kurátorky, karlínská Invalidovna, Praha
  • 2019_Grand Opening Invalidovny, karlínská Invalidovna, Praha

Samostatné výstavy

  • 2021_Forget Heritage, Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem
  • 2020_Identita věcí, Billboart Gallery, galerie ve veřejném prostoru, Ústí nad Labem