Dialog

Dialog

Jednou z nejdůležitějších forem lidské interakce je komunikace. Ať už vizuální, verbální nebo neverbální. Fakt, že můžeme své pocity, myšlenky a zkušenosti sdílet s někým jiným, nás samotné obohacuje. Mezilidská komunikace na jakékoliv úrovni nás rozvíjí a utváří, něco v nás zanechává. Rozhodl jsem se tuto interakci symbolicky vyjádřit. Za pomoci principu pinaty, která se vytvářela za účelem oslav a jako oběť bohům. Vyzval jsem své přátelé, aby se mnou vedli dialog a plnili pinatu balonky s barvou a následně s pinatou interagovali. Pří narušení balonku a pinaty barva stéká na plátno a tím se vytváří originální obraz jako symbol procesu konverzace. Celá performance má neurčitý konec a vždy jde o náhodu. Každý výsledný obraz je originál a nelze ho reprodukovat. Při své tvorbě stále více pocituji, důležitost kolektivního tvoření. A proto jsem pro svou performance vybral své přátele. Je to jedna z možností, jak společně tvořit i když skrze náhodu.

3 x různé plátna, 3 x fotografie, 1x text