Co ze mě bude?

Co ze mě bude?

Současná společnost na nás klade mnoho nároků. Jednak se může jednat o tlak vyhovět tradičním, zažitým sociálním schématům vycházejícím z prostředí rodiny, přátel, pedagogů či zaměstnavatelů, zároveň jsou ale tyto nároky intenzivně a podbízivě formulovány i různými a různě důvěryhodnými mentory a životními kouči. Často se potýkáme s frustrací z neúspěchu, jelikož nám je téměř ze všech stran předávána představa o kýženém úspěchu. Musíme si klást vysoké cíle, abychom se posouvali a rostli jak v osobním, tak i profesním životě a byli pro společnost přínosným článkem. 

Zaměřuji se převážně na otázku vlastní budoucnosti jako absolventa vysoké umělecké školy. Uvažuji o možnostech uplatnění a s nadsázkou vytvářím vlastní jedinečné profese, které jsou sice inspirovány v reálném světě, ale ve skutečnosti neexistují a nemají pravděpodobně velkou šanci obstát. Podstatou vyfabulovaných profesí je záměrná nesmyslnost a praktická nevyužitelnost. 

Audiovizuální instalace – 5 × telezivzní obrazovka, 5 × papírová krabice, 5 × text