Když si vzpomeneš

Když si vzpomeneš

V sérii fotografií se pokouším nastínit otázku, jakým způsobem se proměňují vzpomínky na konkrétní osobu, jak je daná představa ovlivněna vrstvami času, kdy a proč v naší vzpomínce převládne určitá smyšlenka a konstrukce. Využívám archivních fotografií z mobilního telefonu, které byly pořízené v různých etapách mého života a svůj vlastní autoportrét ze současnosti. Fotografie následně promítám digitálním projektorem na světlocitlivý papír. Analogový proces vyvolávání a samotnou černobílou fotografii v hmotné podobě používám zcela záměrně, a to ve spojení s ještě tradičním uchováváním a archivací fotografií. Vidím zde určitou paralelu k uchovávání vzpomínek v lidské paměti. Přesto do celého procesu vstupuje též digitální princip (osvícení dataprojektorem), jako odkaz k současným technologiím. Za velmi zásadní považuji rovněž fyzický vstup mne – autora do popsaného procesu.

20 × fotografie na světlocitlivém papíře, 2021