Nebo jít dál.

Nebo jít dál.

Rozhodování provází celý náš život. Ať už důležitá, či méně, každé z nich nám nějakým způsobem mění život a směr, za každé neseme zodpovědnost. Soubor „Neboj jít dál“ je o životních volbách, opouštění a ztrátách během hledání vlastní cesty.

5 × analogové fotografie 17 × 21, různé velikosti rámů

Mo(nu)mentální topografie, Topogragrafie naděje – Crystallized (Dům umění Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)