Obraz odrazu

Obraz odrazu

Nové technologie, internet, sociální sítě atd. změnily zásadně naše vnímání fotografie. Fotografie jsou všudypřítomné. Jsme jimi natolik zahlceni, že už je často ani nevnímáme, jsme vůči nim imunní, otrlý. Dohromady tvoří vizualitu, která se nám slévá.

Význam fotografie je nestálý a proměnlivý, manipulovaný, nebo může být právě vlivem médii zcela destruován. Chtěl jsem na tuto situaci upozornit, proto jsem se rozhodl dané fotografie rozložit na světelné odrazy.

instalace, projekce fotografii, zrcadlová folie, 2019

United Islands of Prague 2019 (Invalidovna, Praha) (CZ)

Co nám zbývá teď? (účast v rámci doprovodného programu s projektem Obraz Odrazu, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem) (CZ)

Severočeská nová vlna (Nitrianska galéria – Galéria mladých, Nitra) (SK)

Letní sklizeň 2018 FUD Ujep (Ústí nad Labem) (CZ)