Project Type: 2018

Panická ataka

Panická porucha patří mezi časté a přitom poměrně závažné poruchy. Hlavní projevem panické ataky jsou záchvaty výrazné úzkosti, které nejsou spojeny se žádnou konkrétní situací a nelze je předvídat – přichází nečekaně. instalace, analog.  fotografie, různé formáty, železný objekt, 2018

Jeden z davu

Instalace Jeden z davu slouží jako komentář a zároveň demonstrace, poukazující na tvárnost lidského vnímání s důrazem na okolní faktory. Soustředíme se na skupinové myšlení, to, jak ovlivňuje diváka, a na proměnlivost vidění jedince a jeho myšlení jakožto člena davu. Pomocí projekce a polopropustného zrcadla se snažíme nasimulovat situaci jedince v galerii plné návštěvníků. Jeho […]

Nebo jít dál.

Rozhodování provází celý náš život. Ať už důležitá, či méně, každé z nich nám nějakým způsobem mění život a směr, za každé neseme zodpovědnost. Soubor „Neboj jít dál“ je o životních volbách, opouštění a ztrátách během hledání vlastní cesty. 5 × analogové fotografie 17 × 21, různé velikosti rámů Mo(nu)mentální topografie, Topogragrafie naděje – Crystallized […]

Neukončené procesy

Kamenná mozaika s pravidelnými kruhovými výškově tvarovanými vlnami. Mozaika se skládá z pískovce, který neustále eroduje klimatickými podmínkami, po určité době se nerovnosti srovnávají s úrovní ostatních kamenů. Land art instalace, pískovcová mozaika, 2018 Ve spolupráci s: Lucie Hyšková, Alexandra Naušová, Anna Minářová, Vaclav Nosek

Bez názvu

Rozhodl jsem se pracovat s myšlenkou, že nic nekončí. Všichni vnímají tuto skutečnost jinak. Je to jen otázka, jak se tento nápad projevuje v našich životech. Projekt v rámci výstavy Neukončené procesy. 2 × analogové fotografie, digitální tisk, různé formáty, 2018